MEVZUAT Dış Ekonomik İlişkiler Mevzuatı

Mevzuat

Hazine Garantili Krediler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Dış Ekonomik İlişkiler Mevzuatı
13.2.2013
"Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"(21 Aralık 2002 tarih ve 24970 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
13.12.2012
Mülga Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik
13.12.2012
17.12.2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
13.12.2012
Mülga Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (20.09.2003 tarih ve 25235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
13.12.2012
17.12.2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik-Ekler
13.12.2012
Hazine Garantisiz Krediler Dış Proje Kredileri
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
11 Temmuz 2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
13.12.2012
Dış Ekonomik İlişkiler Mevzuatı
13.2.2013
Mülga 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirme ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik
13.12.2012
Mülga Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik(10.09.2003 tarih ve 25225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)
13.12.2012
17.12.2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
13.12.2012
17.12.2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik-Ekler
13.12.2012
5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
13.12.2012
5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - Ekler
13.12.2012
Kamu Özel İşbirliği
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
14.2.2013
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
15.2.2013
Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
15.2.2013
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
15.2.2013
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
14.2.2013
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
14.2.2013
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
14.2.2013
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
15.2.2013
Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
15.2.2013
İkili ve Çok Taraflı İlişkiler