Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu'nun Görevleri

  • Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve esaslarını belirlemek ve bunlarla ilgili mevzuatı hazırlamak,
  • Devlet desteklerinin uygunluğunu incelemek, izlemek ve denetlemek,
  • Uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili mercilere gerekli bildirimleri yapmaktır.