KURUMSAL Kurullar ve Komiteler Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 28 Şubat 2009 tarihinde 5838 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 26 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Kurul, Başbakan başkanlığında aşağıdaki bakanlardan oluşmaktadır. Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda Kurul’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlık etmektedir.