Finansal İstikrar Komitesi Hakkında

Finansal İstikrar Komitesi 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 Sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 637 sayılı KHK ile 4059 sayılı “Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a ek 4.maddesi ile düzenlenmiştir.

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın başkanlığında,

  • Hazine Müsteşarı,
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı,
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşur.

Bakanın bulunmadığı toplantılara Bakan tarafından belirlenen Komite üyesi başkanlık eder. Komitenin görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Komiteye Bakan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir.