İSTATİSTİKLER Kamu Finansmanı İstatistikleri

İstatistikler

Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz-Faiz Yapısı
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Borç Servisi
22.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Avro Cinsi Kira Sertifikası
26.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Avro Cinsi Tahvil
26.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Altın Tahvilleri
1.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Altına Dayalı Kira Sertifikaları
1.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
TL Cinsi Kuponsuz Senetler
19.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi
8.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler
24.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti
8.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller
15.8.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kira Sertifikaları
26.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
TL Cinsi TÜFE'ye Endeksli Tahviller
26.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Değişim İhaleleri (2003 - 2010)
12.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Geri Alım İhaleleri
9.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Toplam İç Borç Çevirme Oranları
8.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)
1.2.2016
metaveri yayinlanmatakvimi
Gelire Endeksli Senetler (2009 - 2012)
1.2.2016
metaveri yayinlanmatakvimi
Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)
4.2.2016
metaveri yayinlanmatakvimi
Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)
1.2.2016
metaveri yayinlanmatakvimi
Ödeme İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi
12.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Nakit Dışı İç Borç Stoku
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Nakit Dışı İç Borç Stoku
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetler İçin Yapılan Nakit Ödemeler
27.1.2016
metaveri yayinlanmatakvimi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Borç Stoku
22.2.2016
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Kredi Anlaşmaları
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Ödeme İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Tahvil Listesi
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Kamu Net Borç Stoku
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Türkiye Dış Borç İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Türkiye Net Dış Borç Stoku
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
7.11.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Alacak İstatistikleri
Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
İkrazlardan Doğan Alacaklar
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Alacaklarından Tahsilat
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Alacaklarından Tahsilat
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Alacak Stoku
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Alacak Stoku
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler
Hazine Geri Ödeme Garantileri
Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine Yatırım Garantileri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri
20.7.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi - Yayınlanan
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri
20.1.2013
metaveri yayinlanmatakvimi
Bütçe Finansmanı İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Finasmanı
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı
22.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Konsolide Bütçe Dengesi ve Finansmanı (1994 - 2005)
20.1.2006
metaveri yayinlanmatakvimi
Kamu Haznedarlığı İstatistikleri
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsamındaki Kurumların Mevduat ve Menkul Kıymet İstatistikleri
12.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir