MEVZUAT Kamu Sermayeli İşletmeler Mevzuatı

Mevzuat

Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler Kamu İşletmelerinin İzlenmesi Yatırım Finansman Kararnameleri
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
7.11.2018
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
31.10.2017
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 12/10/2016 tarihli ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
28.10.2016
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 04/10/2012 tarihli ve 2012/3840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Belirlenmesine Dair 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2010 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Belirlenmesine Dair 12/10/2009 tarihli ve 2009/15514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Belirlenmesine Dair 13/10/2008 tarihli ve 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Belirlenmesine Dair 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2007 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Belirlenmesine Dair 16/10/2006 tarihli ve 2006/11106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Usul ve Esaslar Tebliğleri
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
6.3.2013
2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 18.11.09 Tarih ve 49516 sayılı 2010 Yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları Genelgesi
13.12.2012
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 26.11.08 Tarih ve 51803 sayılı 2009 Yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları Genelgesi
13.12.2012
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 20.11.07 Tarih ve 50988 sayılı 2008 Yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları Genelgesi
13.12.2012
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 27.11.06 Tarih ve 60370 sayılı 2007 Yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları Genelgesi
13.12.2012