İSTATİSTİKLER Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri

İstatistikler

KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER İSTATİSTİKLERİ
1. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Listesi
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Kamu İşletmeleri Listesi
15.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
2. KİT'ler ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara İlişkin İstatistikler
Dönemlik
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
İstihdam Sayıları
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Borç Durumu
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Görevlendirme Bilgileri
28.9.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Yıllık
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Gelir Tablosu
29.6.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Bilanço
29.6.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Borçlanma Gereği ve Finansman
29.6.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Katma Değer
29.6.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Istihdam Maliyetleri
29.6.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
3. Vergi Dışı Normal Gelirler (KİT'ler, Kamu Sermayeli Bankalar ve Diğer)
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Vergi Dışı Normal Gelirler
31.10.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir