İSTATİSTİKLER Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri

İstatistikler

KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER İSTATİSTİKLERİ
1. KİT'ler ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara İlişkin İstatistikler
Dönemlik
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
İstihdam Sayıları
30.3.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Borç Durumu
30.3.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Görev Zararı Bilgileri
30.3.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Yıllık
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Gelir Tablosu
30.6.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Bilanço
30.6.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Borçlanma Gereği ve Finansman
30.6.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Katma Değer
30.6.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Istihdam Maliyetleri
30.6.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
2. Diğer Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmelere İlişkin İstatistikler
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
Vergi Dışı Normal Gelirler
30.4.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir