KURUMSAL Kurullar ve Komiteler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında

Sekretaryası Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 28 Şubat 2009 tarihinde 5838 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurul, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK başkanlığında aşağıdaki bakanlardan oluşmaktadır.