MEVZUAT Mali Sektörlerle İlişkiler ve Kambiyo Mevzuatı

Mevzuat

Kambiyo Mevzuatı
Kanun Karar Tebliğ
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/48 Sayılı Tebliğ
25.9.2018
(Yeni) Yetkili Müesseseler Hakkında "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ"
30.1.2018
(Mülga) Yetkili Müesseseler Hakkında "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğ"
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ
25.9.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğe ait EKLER
Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ(2006/1)
13.12.2012
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 Sayılı Tebliğ
29.5.2013
Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ
13.12.2012
Yönetmelik Genelge
Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Mevzuat Bireysel Katılım Sermayesi Mevzuatı Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımı